GR / EN
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ   |  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ   |  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ   |  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΔΕΙΤΕ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΝΕΩΝ ΜΑΜΑΔΩΝ ΜΑΣ
Απαλλαγή Ευθύνης

O παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται από το Γιάννη Σουρέλη . Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους αποποίησης ευθύνης που ακολουθούν, καθώς η χρήση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο (site), παρουσιάζονται καλή τη πίστη και αντιπροσωπεύουν την αντίληψη μου σχετικά με τη μέθοδο και τις τεχνικές που προτείνω. Παρέχονται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και είναι από τη φύση τους πολύ γενικές. Δεν παρέχονται ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής και διάγνωσης και δεν μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για όλους, αφού κάθε περιστατικό είναι εξατομικευμένο και επομένως ενδέχεται να απαιτείται τελείως διαφορετική αντιμετώπιση για φαινομενικά «όμοια» περιστατικά.

Αν και έχει γίνει κάθε προσπάθεια εξακρίβωσης των αποτελεσμάτων των ερευνών πάνω στις οποίες στηρίζονται οι πληροφορίες που παρέχονται, δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένα συμπεράσματα που μπορεί να έχουν γίνει σε αυτές. Δεν προβαίνω, ούτε καν προσπαθώ, σε κανενός είδους διάγνωση, δεν ισχυρίζομαι ότι θεραπεύω ή ότι προλαμβάνω καμία ασθένεια. Ό,τι πρεσβεύω βασίζεται στην έρευνα και στην εμπειρία μου. Είμαι αναγνωρισμένος (διαπιστευμένος), ηλεκτροβελονιστής και ρεφλεξολόγος αλλά η εργασία μου δεν φέρει έγκριση από κάποιο ιατρικό οργανισμό και δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει την οποιαδήποτε συμβουλή οφείλετε να λάβετε από το θεράποντα ιατρό σας. Δεν παρέχω ιατρικές συμβουλές, συμβουλές διατροφής, ούτε προτείνω λήψη φαρμάκων ή συμπληρωμάτων διατροφής. Πριν ξεκινήσετε την προτεινόμενη μέθοδο Holistic Fertility, ή εάν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία, θα ήταν καλό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Σε κάθε περίπτωση βασίζεστε στην προσωπική σας κρίση και αναλαμβάνετε την ευθύνη κάθε επιλογής σας. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη σε περίπτωση που υπάρξει επιδείνωση της υγείας σας ή για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας προκύψει σε περίπτωση που έχετε παραιτηθεί της ιατρικής φροντίδας. Επιλέγοντας να ακολουθήσετε τη μέθοδο που προτείνω προκειμένου να ενισχυθεί η γονιμότητά σας και να αντιμετωπίσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα κάποιο σοβαρό πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζετε, συμφωνείτε ότι δεν θα θεωρήσετε εμένα υπεύθυνο και δεν θα στραφείτε εναντίον μου κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για πιθανές ζημιές, κόστη, έξοδα, αγωγές και κάθε είδους άλλες απαιτήσεις. Δεν φέρω οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια, θετική, αποθετική ή άλλη, που τυχόν προκληθεί από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή την πρόσβαση σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που τέτοιου είδους ζημία οφείλεται σε ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες, κατά τα προαναφερθέντα. Την απαλλαγή ευθύνης μου, ο χρήστης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Πλήρης περιγραφή της Μεθόδου Ενίσχυσης της Γονιμότητας με την ονομασία Holistic Fertility έχει κατοχυρωθεί με την υπ’ αριθμόν 5929/15-9-2011 πράξη της συμβολαιογράφου Αναβύσσου Νίκης Θεοδώρου Σωτηροπούλου. Επίσης έχουν κατοχυρωθεί στο Υπουργείο Εμπορίου η ονομασία και το σήμα της μεθόδου όπως εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει το διαδικτυακό τόπο), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων του ιδιοκτήτη αυτού του διαδικτυακού τόπου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή η δημόσια έκθεση, ή η εκτέλεση, ή η «φόρτωση», ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε ένα απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.